Oficina Diputació

Reforma Integral Oficina Diputació a Barcelona

Per a la reforma de l’oficina a Barcelona, el nostre objectiu va ser dissenyar i implementar un projecte integral d’interior que unifiqués la qualitat del projecte de reforma, els temps d’execució i un pressupost ajustat a les necessitats del client.

Per a la reforma d’aquesta oficina, el nostre equip va tenir en compte condicionants tan diversos com la llum i els espais, integrant a través de la pròpia creativitat del projecte. Reformar l’espai i atendre les necessitats de l’equip que s’ubicaria en ell, van ser els elements a tenir en compte per a aquest projecte de reforma integral.

En aquesta reforma, Grupo inventia va dissenyar el projecte que necessitava l’oficina: projecte d’obra i reforma i el millor assessorament en interiorisme.


demanar pressupost